TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Tại TTK Transfer, chúng tôi không chỉ cam kết tuân thủ mọi quy định pháp luật mà còn đặt đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội lên hàng đầu. Trong tinh thần đó, chúng tôi muốn làm nổi bật quan điểm rõ ràng và không để lại sự nghi ngờ nào về việc chúng tôi không cổ suý hoặc tiếp tay cho bất kỳ hành vi mua bán, trao đổi nào liên quan đến những sản phẩm, dịch vụ bị cấm bởi Chính Phủ Việt Nam.
Chúng tôi hoàn toàn không chấp nhận và sẽ không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan đến việc mua bán, trao đổi hoặc sử dụng các sản phẩm bị chính phủ cấm. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở các loại sản phẩm như ma túy, vũ khí, thuốc lá lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc và bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào vi phạm luật pháp cụ thể của Việt Nam.
Do đó, chúng tôi muốn tuyên bố một cách rõ ràng và công khai về việc miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi đối với bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào của khách hàng:
  1. Khách hàng là cá nhân riêng lẻ: Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng cá nhân khi họ sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  2. Khách hàng là tổ chức hoặc doanh nghiệp: Trong trường hợp tổ chức hoặc doanh nghiệp là khách hàng của chúng tôi, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào của họ khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi cam kết thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn và phòng tránh bất kỳ hoạt động nào có thể làm tổn hại đến an ninh, trật tự xã hội và hạnh phúc của cộng đồng. Chúng tôi sẽ không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật liên quan mà còn tận dụng mọi cơ hội để giáo dục và tăng cường nhận thức của cộng đồng về các vấn đề liên quan đến việc mua bán sản phẩm bị cấm.
Tại TTK Transfer, chúng tôi tin rằng việc thực hiện trách nhiệm xã hội không chỉ là nghĩa vụ mà còn là một phần không thể tách rời của sứ mệnh và giá trị của chúng tôi. Chúng tôi cam kết mãnh liệt với tôn chỉ này và sẽ không bao giờ đặt lợi ích cá nhân hoặc tài chính lên trên sự an toàn và phúc lợi của cộng đồng.