Tỷ giá hối đoái là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong nền kinh tế toàn cầu. Nó không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng tại một quốc gia mà còn tác động…