Trong thời đại toàn cầu hóa, việc chuyển tiền quốc tế trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Điều này có thể là để hỗ trợ gia đình và bạn bè ở nước ngoài, thanh toán cho các sản…